Μια ασκηση στις εξισωσεις

Δινεται η σχεση:

 2f^3(x)-x=2x-3f(x) ,\forall x \in \mathbb{R}

i. Αν το σύνολο τιμών της f είναι το R , να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την f^{-1}

ii. Να λύσετε την εξίσωση f(x)=0

iii. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1}

.

This entry was posted in Ανάλυση and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s