Ασκηση με ορισμενο ολοκληρωμα

Δινεται f:(1,+\infty)\rightarrow \mathbb{R} με τυπο f(x)=ln(x+\sqrt{x^2-1})

1) Να υπολογιστει η παραγωγος της f

2) Να υπολογιστει το ολοκληρωμα I= \int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}.

This entry was posted in Ανάλυση and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s