Γεωμετρία β λυκείου, θεωρημα διαμεσων.

Εστω τριγωνο ABC.

Εκατέρωθεν της πλευραςBCκατασκευαζουμε δυο ισοπλευρα τριγωναBCD

καιBCE.

Να δειξετε οτι: AD^2+AE^2=a^2+b^2+c^2

This entry was posted in Γεωμετρία and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s