Γεωμετρία Β’ Λυκειου

Σε τριγωνο ABC ισχυει: b^2+c^2=2a^2 και η διαμεσος AM του ABC τεμνει τον περιγγεγραμμενο κυκλο στο σημειο D. Να δειξετε οτι 

MD=\frac {a\sqrt{3}}{6}
This entry was posted in Γεωμετρία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s