Υπολογισμός ορίου

Να δειχθεί οτι:

\lim_{x\rightarrow +\propto }(1+\frac{1}{x})^x=\lim_{x\rightarrow 0 }(1+x)^\frac{1}{x}

και να υπολογιστουν τα ορια.

This entry was posted in Ανάλυση and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s